Walory turystyczne – co warto wiedzieć na ich temat?

Walory wypoczynkoweMiłośnicy podróży, którzy szukają ciekawych kierunków dla swych wypraw, często mówią o walorach turystycznych. Pojęcie to pojawia się bardzo często i każdy z nas, turystów, zna je doskonale. Czym jednak w rzeczywistości są walory turystyczne i co kryje się za tym pojęciem?

Walory turystyczne to wszystkie te czynniki, dzięki którym dany region staje się dla turystów miejscem atrakcyjnym. Walorem turystycznym mogą być zatem piękne widoki oraz korzystny klimat, o walorach turystycznych mówi się również w kontekście cennych zabytków oraz miejsc, w których można spędzać czas na dobrej zabawie. By ułatwić nieco życie pracownikom branży turystycznej, walory turystyczne podzielone zostały na trzy grupy. Dziś możemy zatem mówić o walorach wypoczynkowych, krajoznawczych oraz o walorach specjalistycznych.

Walory wypoczynkowe

Największym zainteresowaniem w świecie miłośników podróży cieszą się walory wypoczynkowe. To one określają, czy dane miejsce sprzyja wypoczynkowi oraz rekreacji. Do walorów wypoczynkowych można zatem zaliczyć całe zaplecze sportowo-rekreacyjne, miejsca przeznaczone do plażowania oraz centra rozrywkowe. Nie można tu również pominąć czynników środowiskowych, do których zalicza się m. in. stopień urbanizacji oraz czystość powietrza. Dla tych turystów, dla których walory turystyczne to przede wszystkim piękno przyrody i cenne zabytki, znacznie ważniejszym zagadnieniem stają się walory krajoznawcze. Do tej kategorii można zaliczyć zarówno ciekawostki o charakterze przyrodniczym, jak i ciekawe zabytki architektury, muzea oraz te obiekty, w których można zdobywać wiedzę o danym regionie i życiu jego mieszkańców. Dla turystów, którzy stawiają na specjalistyczne formy turystyki, ważne będą z kolei te walory turystyczne, które umożliwią im realizowanie swych pasji. W takim przypadku można już mówić o walorach specjalistycznych, których dobrym przykładem mogą się stać walory taternickie czy też walory wędkarskie. Do tej grupy można również zaliczyć wszystkie te czynniki, dzięki którym na danym obszarze szanse na rozwój mają takie formy turystyki, jak turystyka jeździecka czy żeglarska.

Zostaw komentarz